Lípa ve Spáleném lese

Obec : Mašťov

Katastrální území : Mašťov    

nadmořská výška: 431 m.n.m.

Parcelní číslo: 4136    

Popis lokality : Strom roste ve Spáleném lese na mírném návrší.  

Druh dřeviny : Lípa malolistá – Tilia cordata 

Obvod kmene (v 1,3 m) : strom do výšky 1,3 m vytváří jednotný kmen, z kterého vyrůstá 5 kosterních větví. V 1,3 m výšky má obvod 990 cm, jednotlivé kosterní větve mají obvody:

1. kosterní větev: 160 cm

2. kosterní větev: 96 cm

3. kosterní větev: 165 cm

4. kosterní větev: 160 cm

5. kosterní větev: 100 cm 

Výška stromu : 25 m

Výška koruny : 23 m

Stáří : 300 let

Zdravotní stav : dostatečný

Zaměření stromu: Severní šířka N 50°16.528  Východní délka E 013°15.046

 

Poznámka: Strom je pozůstatkem po pařezovém hospodaření. Strom dorostl požadovaných rozměrů a byl pokácen. Z pařezu postupně vyrazily nové výmladky, které byly ponechány k novému vývoji stromu. Postupně výmladky zesílily a vytvořily se tím tzv. sekundární koruny.

Tisk