You are here:

Soběsukský akát

Obec : Chbany

Katastrální území : Soběsuky nad Ohří

nadmořská výška: m.n.m.

Parcelní číslo: 37/2 a 37/3

Popis lokality : Strom roste naproti zbořenému zámku v obci Soběsuky

Datum vyhlášení: 20.10. 1997

Druh dřeviny : Trnovník akát – Robinia pseudoacacia

Číslo stromu: 503034.1/1

Obvod kmene (v 1,3 m) : 331 cm

Výška stromu : 20 m

Výška koruny : 3 - 20 m

Šířka koruny : 10 - 13 m

Stáří : 200 let

Zdravotní stav : uspokojivý

Zaměření stromů: Severní šířka 50° 21.033´ Východní délka 13°25.599´

Tisk PDF

Nahoru

Copyright © Občanské sdružení Anthericum 2017

Template by Joomla Templates & Szablony Joomla.