You are here:

Skupina stromů v Mašťově pod Lisovnou

Obec : Mašťov

nadmořská výška: m.n.m.

Katastrální území : Mašťov

Parcelní číslo: 1047/4

 

Popis lokality : Stromy rostou na úpatí a pod zalesněným vrchem Lisovna v Mašťově, od jihu jsou ohraničeny mlýnským náhonem

 

Počet jedinců : 7 stromů

 

Datum vyhlášení: 3.4. 2002

 

Čísla stromů: 503057.x/7

 

Specifikace dřevin

 

Dřevina (název druhu dřeviny) : Olše lepkavá – Alnus glutinosa

Obvod kmene (v 1,3 m) : 283 cm

Výška stromu : 30 m

Výška koruny : 10 m

Šířka koruny : 6 m

Stáří : 150 - 200 let

Zdravotní stav : dobrý

Zaměření stromu: Severní šířka 50°15.753´ Východní délka 13°16.420´

Dřevina (název druhu dřeviny) : Dub letní – Quercus robur

Obvod kmene (v 1,3 m) : 410 cm

Výška stromu : 25 - 28 m

Výška koruny : 8 m

Šířka koruny : 10 - 12 m

Stáří : 300 let

Zdravotní stav : dobrý

 

Dřevina (název druhu dřeviny) : Buk lesní – Fagus sylvatica

Obvod kmene (v 1,3 m) : 395 cm

Výška stromu : 30 m

Výška koruny : 3 m

Šířka koruny : 10 - 12 m

Stáří : 250 let

Zdravotní stav : uspokojivý

Zaměření stromu: Severní šířka 50°15.790´ Východní délka 13°16.310´

 

Dřevina (název druhu dřeviny) : Dub letní – Quercus robur

Obvod kmene (v 1,3 m) : 401 cm

Výška stromu : 28 m

Výška koruny : 7 m

Šířka koruny : 10 - 12 m

Stáří : 300 let

Zdravotní stav : uspokojivý

 

Dřevina (název druhu dřeviny) : Dub letní – Quercus robur

Obvod kmene (v 1,3 m) : 426 cm

Výška stromu : 25 m

Výška koruny : 4 m

Šířka koruny : 4 - 12 m

Stáří : 300 let Zdravotní stav : dobrý

 

Dřevina (název druhu dřeviny) : Jasan ztepilý – Fraxinus excelsior

Obvod kmene (v 1,3 m) : 518 cm

Výška stromu : 25 m

Výška koruny : 10 m

Šířka koruny : 10 - 12 m

Stáří : 250 let

Zdravotní stav : uspokojivý

Zaměření stromu: Severní šířka 50°15.759´ Východní délka 13°16.346´

 

Dřevina (název druhu dřeviny) : Dub letní – Quercus robur

Obvod kmene (v 1,3 m) : 400 cm

Výška stromu : 25 m

Výška koruny : 6 m

Šířka koruny : 8 - 12 m

Stáří : 300 let

Zdravotní stav : uspokojivý

Tisk PDF

Nahoru

Copyright © Občanské sdružení Anthericum 2017

Template by Joomla Templates & Szablony Joomla.