You are here:

Skupina modřínů a smrků v Pastvinském údolí

Obec : Kadaň

Katastrální území : Pastviny

Parcelní číslo: 309, 330/2, 321/2, 323/1, 255/1, 254/1

Popis lokality : skupina 32 stromů roste v údolí, kterém protéká Pastvinský potok. Údolí je téměř neobydlené

Počet jedinců : 32 stromů

Datum vyhlášení: 27.8. 1997

Specifikace dřevin

Dřevina č.1 (název druhu dřeviny) : Modřín opadavý – Larix decidua

Číslo stromu: 503032.1/32

parcela číslo: 309

Obvod kmene (v 1,3 m) : 195 cm

Výška stromu : 30 m

Výška koruny : větve od 20 m

Šířka koruny : 8 – 10 m

Stáří : 150 let

Zdravotní stav : dobrý

Dřevina č.2 (název druhu dřeviny) : Modřín opadavý – Larix decidua

Číslo stromu: 503032.2/32

parcela číslo: 309

Obvod kmene (v 1,3 m) : 290cm

Výška stromu :30 m

Výška koruny : větve od 20 m

Šířka koruny : 8 – 10 m

Stáří : 200 let

Zdravotní stav : dobrý

Dřevina č.3 (název druhu dřeviny) : Modřín opadavý – Larix decidua

Číslo stromu: 503032.3/32

parcela číslo: 309

Obvod kmene (v 1,3 m) : 200 cm

Výška stromu :30 m

Výška koruny : větve od 20 m

Šířka koruny : 8 m

Stáří : 150 let

Zdravotní stav : dobrý

Dřevina č.4 (název druhu dřeviny) : Modřín opadavý – Larix decidua

Číslo stromu: 503032.4/32

parcela číslo: 309

Obvod kmene (v 1,3 m) : 225cm

Výška stromu :30m

Výška koruny : větve od 15m

Šířka koruny : 8 m

Stáří : 150 let

Zdravotní stav : dobrý

 

Dřevina č.5 (název druhu dřeviny) : Modřín opadavý – Larix decidua

Číslo stromu: 503032.5/32

parcela číslo: 309

Obvod kmene (v 1,3 m) : 200 cm

Výška stromu :25 m

Výška koruny : větve od 15 m Šířka koruny : 8 m

Stáří : 150 let Zdravotní stav : dobrý

 

Dřevina č.6 (název druhu dřeviny) : Modřín opadavý – Larix decidua

Číslo stromu: 503032.6/32

parcela číslo: 309

Obvod kmene (v 1,3 m) : 212 cm

Výška stromu :30 m

Výška koruny : větve od 10 m

Šířka koruny : 8 m

Stáří : 150 let

Zdravotní stav : dobrý

 

Dřevina č.7 (název druhu dřeviny) : Modřín opadavý – Larix decidua

Číslo stromu: 503032.7/32

parcela číslo: 309

Obvod kmene (v 1,3 m) : 200 cm

Výška stromu :30 m

Výška koruny : větve od 15 m

Šířka koruny : 8 m

Stáří : 150 let

Zdravotní stav : dobrý

 

Dřevina č.8 (název druhu dřeviny) : Modřín opadavý – Larix decidua

Číslo stromu: 503032.8/32

parcela číslo: 309

Obvod kmene (v 1,3 m) : 200 cm

Výška stromu :30 m

Výška koruny : větve od 15 m

Šířka koruny : 8 m

Stáří : 150 let

Zdravotní stav : dobrý

Dřevina č.9 (název druhu dřeviny) : Modřín opadavý – Larix decidua

Číslo stromu: 503032.9/32

parcela číslo: 309

Obvod kmene (v 1,3 m) : 200 cm

Výška stromu :30 m

Výška koruny : větve od 15 m

Šířka koruny : 8 m

Stáří : 150 let

Zdravotní stav : dobrý

 

Dřevina č.10 (název druhu dřeviny) : Modřín opadavý – Larix decidua

Číslo stromu: 503032.10/32

parcela číslo: 309

Obvod kmene (v 1,3 m) : 201 cm

Výška stromu :30 m

Výška koruny : větve od 10 m

Šířka koruny : 8 m

Stáří : 150 let

Zdravotní stav : dobrý

 

Dřevina č.11 (název druhu dřeviny) : Modřín opadavý – Larix decidua

Číslo stromu: 503032.11/32

parcela číslo: 330/2

Obvod kmene (v 1,3 m) : 200 cm

Výška stromu :30 m

Výška koruny : větve od 10 m

Šířka koruny : 8 m

Stáří : 150 let

Zdravotní stav : dobrý

 

Dřevina č.12 (název druhu dřeviny) : Modřín opadavý – Larix decidua

Číslo stromu: 503032.12/32

parcela číslo: 330/2

Obvod kmene (v 1,3 m) : 241 cm

Výška stromu :30 m

Výška koruny : větve od 10 m

Šířka koruny : 8 m

Stáří : 170 let

Zdravotní stav : dobrý

 

Dřevina č.13 (název druhu dřeviny) : Modřín opadavý – Larix decidua

Číslo stromu: 503032.13/32

parcela číslo: 330/2

Obvod kmene (v 1,3 m) : 200 cm

Výška stromu :30 m

Výška koruny : větve od 10 m

Šířka koruny : 8 m

Stáří : 150 let

Zdravotní stav : dobrý

Dřevina č.14 (název druhu dřeviny) : Modřín opadavý – Larix decidua

Číslo stromu: 503032.14/32

parcela číslo: 330/2

Obvod kmene (v 1,3 m) : 190 cm

Výška stromu : 30 m

Výška koruny : větve od 10 m

Šířka koruny : 8 m

Stáří : 150 let

Zdravotní stav : dobrý

 

Dřevina č.15 (název druhu dřeviny) : Modřín opadavý – Larix decidua

Číslo stromu: 503032.15/32

parcela číslo: 330/2

Obvod kmene (v 1,3 m) : 228 cm

Výška stromu :30 m

Výška koruny : větve od 15 m

Šířka koruny : 8 m

Stáří : 160 let

Zdravotní stav : dobrý

 

Dřevina č.16 (název druhu dřeviny) : Modřín opadavý – Larix decidua

Číslo stromu: 503032.16/32

parcela číslo: 330/2

Obvod kmene (v 1,3 m) : 206 cm

Výška stromu :30 m

Výška koruny : větve od 15 m

Šířka koruny : 8 m

Stáří : 150 let

Zdravotní stav : dobrý

 

Dřevina č.17 (název druhu dřeviny) : Modřín opadavý – Larix decidua

Číslo stromu: 503032.17/32

parcela číslo: 330/2

Obvod kmene (v 1,3 m) : 185 cm

Výška stromu :30 m

Výška koruny : větve od 10 m

Šířka koruny : 8 m

Stáří : 150 let

Zdravotní stav : dobrý

 

Dřevina č.18 (název druhu dřeviny) : Modřín opadavý – Larix decidua

Číslo stromu: 503032.18/32

parcela číslo: 330/2

Obvod kmene (v 1,3 m) : 185 cm

Výška stromu : 30 m

Výška koruny : větve od 10 m

Šířka koruny : 8 m

Stáří : 150 let

Zdravotní stav : dobrý

 

Dřevina č.19 (název druhu dřeviny) : Modřín opadavý – Larix decidua

Číslo stromu: 503032.19/32

parcela číslo: 330/2

Obvod kmene (v 1,3 m) : 192 cm

Výška stromu :30 m

Výška koruny : větve od 10 m

Šířka koruny : 8 m

Stáří : 160 let

Zdravotní stav : dobrý

 

Dřevina č.20 (název druhu dřeviny) : Modřín opadavý – Larix decidua

Číslo stromu: 503032.20/32

parcela číslo: 330/2

Obvod kmene (v 1,3 m) : 238 cm

Výška stromu : 30 m

Výška koruny : větve od 15 m

Šířka koruny : 8 m

Stáří : 170 let

Zdravotní stav : dobrý

 

Dřevina č.21 (název druhu dřeviny) : Modřín opadavý – Larix decidua

Číslo stromu: 503032.21/32

parcela číslo: 323/1

Obvod kmene (v 1,3 m) : 250 cm

Výška stromu : 30 m

Výška koruny : větve od 15 m

Šířka koruny : 8 m

Stáří : 170 let

Zdravotní stav : dobrý

 

Dřevina č.22 (název druhu dřeviny) : Smrk ztepilý – Picea abies

Číslo stromu: 503032.22/32

parcela číslo: 323/1

Obvod kmene (v 1,3 m) : 268 cm

Výška stromu :30 m

Výška koruny : větve od 10 m

Šířka koruny : 8 – 10 m

Stáří : 200 let

Zdravotní stav : dobrý

 

Dřevina č.23 (název druhu dřeviny) : Modřín opadavý – Larix decidua

Číslo stromu: 503032.23/32

parcela číslo: 323/1

Obvod kmene (v 1,3 m) : 249 cm

Výška stromu : 30 m

Výška koruny : větve od 10 m

Šířka koruny : 8 m

Stáří : 170 let

Zdravotní stav : dobrý

 

Dřevina č.24 (název druhu dřeviny) : Smrk ztepilý – Picea abies

Číslo stromu: 503032.24/32

parcela číslo: 323/1

Obvod kmene (v 1,3 m) : 259 cm

Výška stromu :30 m

Výška koruny :větve od 10 m

Šířka koruny :8 m

Stáří : 200 let

Zdravotní stav : dobrý

 

Dřevina č.25 (název druhu dřeviny) : Smrk ztepilý – Picea abies

Číslo stromu: 503032.25/32

parcela číslo: 323/1

Obvod kmene (v 1,3 m) : 213 cm

Výška stromu :30 m

Výška koruny : větve od 10 m

Šířka koruny : 8 m

Stáří : 150 let

Zdravotní stav : dobrý

 

Dřevina č.26 (název druhu dřeviny) : Modřín opadavý – Larix decidua

Číslo stromu: 503032.26/32

parcela číslo: 255/1

Obvod kmene (v 1,3 m) : 265 cm

Výška stromu :30 m

Výška koruny : větve od 10 m

Šířka koruny : 8 m

Stáří : 200 let

Zdravotní stav : dobrý

 

Dřevina č.27 (název druhu dřeviny) : Smrk ztepilý – Picea abies

Číslo stromu: 503032.27/32

parcela číslo: 323/1

Obvod kmene (v 1,3 m) : 207cm

Výška stromu :30 m

Výška koruny : větve od 10 m

Šířka koruny : 8 m

Stáří : 150 let

Zdravotní stav : dobrý

 

Dřevina č.28 (název druhu dřeviny) : Smrk ztepilý – Picea abies

Číslo stromu: 503032.28/32

parcela číslo: 255/1

Obvod kmene (v 1,3 m) : 221cm

Výška stromu :30 m

Výška koruny : větve od 10 m

Šířka koruny : 8 m

Stáří : 170 let

Zdravotní stav : dobrý

 

Dřevina č.29 (název druhu dřeviny) : Smrk ztepilý – Picea abies

Číslo stromu: 503032.29/32

parcela číslo: 255/1

Obvod kmene (v 1,3 m) : 224 cm

Výška stromu : 30m

Výška koruny : větve od 10m

Šířka koruny : 8 m

Stáří : 170 let

Zdravotní stav : dobrý

 

Dřevina č.30 (název druhu dřeviny) : Smrk ztepilý – Picea abies

Číslo stromu: 503032.30/32

parcela číslo: 255/1

Obvod kmene (v 1,3 m) : 210 cm

Výška stromu : 30m

Výška koruny : větve od 10 m

Šířka koruny :8 m

Stáří :160 let

Zdravotní stav : dobrý

 

Dřevina č.31 (název druhu dřeviny) : Smrk ztepilý – Picea abies

Číslo stromu: 503032.31/32

parcela číslo: 255/1

Obvod kmene (v 1,3 m) : 228 cm

Výška stromu :30 m

Výška koruny : větve od 22 m

Šířka koruny : 8 m

Stáří :170 let

Zdravotní stav :dobrý

 

Dřevina č.32 (název druhu dřeviny) : Smrk ztepilý – Picea abies

Číslo stromu: 503032.32/32

parcela číslo: 254/1

Obvod kmene (v 1,3 m) : 225 cm

Výška stromu :30 m

Výška koruny : větve od 10 m

Šířka koruny : 8 m

Stáří :170 let

Zdravotní stav : dobrý

Tisk PDF

Nahoru

Copyright © Občanské sdružení Anthericum 2017

Template by Joomla Templates & Szablony Joomla.