You are here:

Podlesické lípy

Obec : Veliká Ves                                                     

Katastrální území : Veliká Ves

  

Parcelní číslo: 650/1 (stromy č.1-13 a 15)                                                                     Parcelní číslo: 649 strom č.14

  

Číslo stromu: 503047.x/15

                                                           

 

Popis lokality : Stromy rostou na návsi vedle zdi bývalého hřbitova lemující farní kostel sv. Vavřince v Podlesicích

 

Počet jedinců : patnáct stromů

 

Datum vyhlášení: 28.7. 1999

 

Specifikace dřevin:

  

Strom 1/

Druh dřeviny :  Lípa srdčitá – Tilia cordata

Obvod kmene (v 1,3 m) : 220  cm

Výška stromu : 25  m

Výška koruny : 4 - 25  m                                      Šířka koruny : 10 - 13 m

Stáří :  200 let                                                    Zdravotní stav : dobrý

Strom 2/

Druh dřeviny :  Lípa srdčitá – Tilia cordata

Obvod kmene (v 1,3 m) :  265 cm

Výška stromu : 25  m

Výška koruny : 2 - 25  m                                       Šířka koruny : 10 - 13 m

Stáří :  200 let                                                     Zdravotní stav : dobrý

Strom 3/

Druh dřeviny :  Lípa srdčitá – Tilia cordata

Obvod kmene (v 1,3 m) : 295  cm

Výška stromu : 25  m

Výška koruny :  4 - 25 m                                        Šířka koruny : 6 - 8 m

Stáří :  200 let                                                      Zdravotní stav : dobrý

Strom 4/

Druh dřeviny :  Lípa srdčitá – Tilia cordata

Obvod kmene (v 1,3 m) :  215 cm

Výška stromu : 25  m

Výška koruny : 6 - 25  m                                          Šířka koruny : 4 - 6 m

Stáří :  150 let                                                        Zdravotní stav : dobrý

Strom 5/

Druh dřeviny :  Lípa srdčitá – Tilia cordata

Obvod kmene (v 1,3 m) : 286  cm

Výška stromu :  25 m

Výška koruny :  3 - 25 m                                          Šířka koruny : 8  m

Stáří :  200 let                                                        Zdravotní stav : dobrý

Strom 6/

Druh dřeviny :  Lípa srdčitá – Tilia cordata

Obvod kmene (v 1,3 m) : 265  cm

Výška stromu :  25 m

Výška koruny : 6 - 25 m                                            Šířka koruny : 6 m

Stáří : 200 let                                                          Zdravotní stav : dobrý

Strom 7/

Druh dřeviny :  Lípa srdčitá – Tilia cordata

Obvod kmene (v 1,3 m) :  258 cm

Výška stromu :  25 m

Výška koruny : 4 - 25  m                                             Šířka koruny : 6  m

Stáří : 200 let                                                            Zdravotní stav : dobrý

Strom 8/

Druh dřeviny :  Lípa srdčitá – Tilia cordata

Obvod kmene (v 1,3 m) :  145 cm

Výška stromu :   25m

Výška koruny :  6 - 25 m                                             Šířka koruny : 6 m

Stáří : 200 let                                                            Zdravotní stav : dobrý

Strom 9/

Druh dřeviny :  Lípa srdčitá – Tilia cordata

Obvod kmene (v 1,3 m) : 240  cm

Výška stromu : 25  m

Výška koruny :  3 - 25 m                                               Šířka koruny : 6 m

Stáří : 200 let                                                              Zdravotní stav : dobrý

 

Strom 10/

Druh dřeviny :  Lípa srdčitá – Tilia cordata

Obvod kmene (v 1,3 m) : 178  cm

Výška stromu :  25 m

Výška koruny : 4 - 25  m                                               Šířka koruny : 6 - 8 m

Stáří :  200 let                                                             Zdravotní stav : dobrý

Strom 11/

Druh dřeviny :  Lípa srdčitá – Tilia cordata

Obvod kmene (v 1,3 m) :  260 cm

Výška stromu :  25 m

Výška koruny : 3 - 25  m                                                 Šířka koruny : 6 - 8 m

Stáří : 200 let                                                                Zdravotní stav : dobrý

Strom 12/

Druh dřeviny :  Lípa srdčitá – Tilia cordata

Obvod kmene (v 1,3 m) :  230 cm

Výška stromu :  25 m

Výška koruny : 3 - 25  m                                                 Šířka koruny : 5 - 8  m

Stáří :  200 let                                                               Zdravotní stav : dobrý

Strom 13/

Druh dřeviny :  Lípa srdčitá – Tilia cordata

Obvod kmene (v 1,3 m) : 320  cm

Výška stromu :  25 m

Výška koruny :  4 - 25 m                                                 Šířka koruny : 6 - 8 m

Stáří : 200 let                                                                Zdravotní stav : výborný

Strom 14/

Druh dřeviny :  Lípa srdčitá – Tilia cordata

Obvod kmene (v 1,3 m) : 200  cm

Výška stromu : 25  m

Výška koruny : 3 - 25  m                                                 Šířka koruny :  6 – 8 m

Stáří : 200 let                                                                Zdravotní stav : dobrý

 

Strom 15/

Druh dřeviny :  Lípa srdčitá – Tilia cordata

Obvod kmene (v 1,3 m) : 205 cm

Výška stromu : 25 m

Výška koruny : 4 - 25 m                                                  Šířka koruny : 6 – 8 m

Stáří : 200 let                                                                Zdravotní stav : dobrý

Tisk PDF

Nahoru

Copyright © Občanské sdružení Anthericum 2017

Template by Joomla Templates & Szablony Joomla.