You are here:

Svatojosefský dub

Obec : Soběsuky
Katastrální území : Soběsuky nad Ohří          
nadmořská výška : 252 m.n.m.
Parcelní číslo : 25

Popis lokality : Strom roste na svažující se parcele v bývalém zámeckém parku, v plně zapojeném porostu dřevin

Datum vyhlášení : 19.4. 1999

Specifikace dřevin

Druh dřeviny : Dub letní – Quercus robur
Číslo stromu : 503046.1/1
Obvod kmene (v 1,3 m) : 550 cm
Výška stromu : 27 m
Výška koruny : 7 -27 m                  
Šířka koruny : 10 - 13 m
Stáří : 400 let                      

Zaměření stromů:
Severní šířka  50° 21.070´      
Východní délka 13°25.493´

 

obr1

obr1

obr1

obr1

obr1

obr1

Tisk PDF

Nahoru

Copyright © Občanské sdružení Anthericum 2017

Template by Joomla Templates & Szablony Joomla.