You are here:

Skupina Vamperských dubů

Obec : Vinaře                        
Katastrální území : Vinaře u Kadaně            
Parcelní číslo : 90, stromy 503035.1/3 a 503035.2/3
Parcelní číslo : 110/2, strom 503035.3/3

Popis lokality : Celá skupina roste na úpatí holého hřbetu jménem Vamperk. Jeden strom roste na parcele č. 90 asi 2 metry od krajnice komunikace Kadaň – Podbořany, druhý strom roste na parcele č. 110/2 v zalesněné souvrati navazující na parcelu č.90. Na parcele č. 90 u krajnice komunikace rostl ještě třetí dub, který byl bohužel vyvrácen vichřicí.

Datum vyhlášení : 24.11. 1997

Vamperk a Blovský upír
Hřbet Vamperk, podle kterého byly pojmenovány i duby, dostal svůj název podle pověsti, která se k tomuto kraji vztahuje. Před sedmisty lety žil v obci Blov pastýř Myslata, který údajně upsal svou duši temným silám a proto žil osaměle, lidé se mu vyhýbali. Když zemřel, ďábelská moc jej proměnila v upíra, který vysával krev lidem kolem Blova, Vinař, Pětipsů a dalších vesnic v okolí. Obyvatelé se proto radili, jak se příšery zbavit. Nechali ho vykopat z hrobu a vrazili mu do srdce dubový kůl. Mrtvý se však začal děsivě chechtat, čímž venkovany velmi vyděsil. Nato se znovu položil do hrobu a hrobník jej rychle zaházel hlínou. Ještě té noci znovu vstal a řádil mnohem víc než předtím. Rychtáři zdejších vesnic se proto obrátili o pomoc do Kadaně. Odtud poslali dva katy s houfem zbrojnošů, Myslatu vykopali z hrobu, svázali a odváželi na vrcholek Koliny. Po cestě jakoby ožil, hrozně se kroutil a řval. Provázel ho velký průvod obyvatel z celého Kadaňska. Na Kolině byla pro Myslatu připravena kacířská hranice. Kati Myslatu přivázali ke kůlu, zapálili hranici a z plamenů se ozývalo skučení a vytí. Přihlížející dav se v hrůze modlil. Když hranice shořela, lidé se tiše rozešli. Tak skončil Myslata, blovský upír.

Pověst jsme zestručnili, celou si ji můžete přečíst v knize Kadaňské pověsti, autor Petr Hlaváček, vydavatel Město Kadaň, Kadaň 2009.


Specifikace dřevin

Dřevina (název druhu dřeviny) : Dub letní – Quercus robur
Číslo stromu : 503035.2/3
nadmořská výška : 345 m.n.m.
Obvod kmene (v 1,3 m) : 357 cm
Výška stromu : 20 m
Výška koruny : 3 – 20 m                    
Šířka koruny : 6 – 8  m
Stáří : 250 let                        
Zaměření stromu: Severní šířka  50° 20.177´ Východní délka 13°19.867´

Dřevina (název druhu dřeviny) : Dub letní – Quercus robur
Číslo stromu : 503035.3/3
nadmořská výška: 342 m.n.m.
Obvod kmene (v 1,3 m) : 320 cm
Výška stromu : 25 m
Výška koruny : 4 – 25 m                    
Šířka koruny : 8 m
Stáří : 250 let                       
Zaměření stromu: Severní šířka  50° 20.216´ Východní délka 13°19.855´

obr1

obr1

obr1

obr1

obr1

 

obr1 obr1 obr1

obr1

obr1

obr1

Tisk PDF

Nahoru

Copyright © Občanské sdružení Anthericum 2017

Template by Joomla Templates & Szablony Joomla.