You are here:

Vinařský dub

Obec: Vilémov u Kadaně, sídelní útvar: Vinaře

Katastrální území: Vinaře u Kadaně

Parcelní číslo: 42/2

Popis lokality: Dub roste v blízkosti místní restaurace na volném prostranství

v návrhu na vyhlášení

Druh dřeviny: Dub letní - Quercus robur

Obvod kmene (v 1,3 m): 305 cm

Výška stromu: 29 m

Výška koruny: 16 m

Šířka koruny: 26 m

Stáří: 200 - 250 let

Zdravotní stav: chvalitebný

Zaměření stromu: Severní šířka 50° 19.789´ Východní délka 13°18.740´

Tisk PDF

Nahoru

Copyright © Občanské sdružení Anthericum 2017

Template by Joomla Templates & Szablony Joomla.